33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej