33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 sierpnia 2014  (06.08.2014)