33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
7 sierpnia 2014  (07.08.2014)