33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
8 sierpnia 2014  (08.08.2014)