33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
9 sierpnia 2014  (09.08.2014)