33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 sierpnia 2014  (10.08.2014)