33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2014  (11.08.2014)