33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
12 sierpnia 2014  (12.08.2014)