33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
13 sierpnia 2014  (13.08.2014)