33 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2014  (14.08.2014)